Friday, December 7, 2012

Membajak sawah


Encik Azmi membajak sawahnya.
Enzik Azmi menggunakan jentera pembajak.
Enzaik Azmi mengambil masa yang singkat untuk menyaipkan kerjanya.Encik Mat membajak sawahnya.
Encik Mat menggunakan kerbau.
Encik Mat mengambil masa yang lama untuk menyiapkan kerjanya.

No comments:

Post a Comment